Politica regională sau politica de coeziune

Politica Regională este una dintre cele mai cunoscute politici ale U.E. Are drept scop consolidarea coeziunii economice şi sociale şi reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre diferitele regiuni ale Uniunii. In perioada 2007-2013, politica de coeziune socială va beneficia de 37% din totalul bugetului acordat de U.E.

Această politică este implementată prin alocări multianuale din trei fonduri europene diferite:

  •  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)
  • Fondul Social European

Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European sunt cunoscute ca Fonduri Structurale.

  • Fondul de Coeziune