Resurse umane

DEPRO Inovaţie

  • Dezvoltarea unor programe de educaţie de calitate, inclusiv prin abordarea unor noi domenii şi cooperare internaţională pentru programe de master şi doctorat.
  • Promovarea măsurilor active de ocupare şi a programelor de sustenabilitate pe termen lung a zonelor rurale.
  • Incluziunea socială pentru grupuri vulnerabile (persoanele din zonele rurale, romi, persoane cu dizabilităţi, tineri care au părăsit instituţiile de protectie socială).