Politica Dezvoltării Rurale: Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală

  • Fondul European de Garantare Agricolă, prin care se acordă sprijin direct pentru fermieri.
  • Diversificarea economiei rurale.