Politica regională

  • Fondurile Structurale - 12,661 milioane de euro.
  • Fondul de Coeziune - 6,552 milioane de euro.
  • Obiectivul European de Cooperare Interegională - 0,445 milioane de euro.

Politica regională va fi implementată prin 6 programe operaţionale sectoriale:

  • Transport.
  • Mediu.
  • Dezvoltare Regională.
  • Dezvoltarea Resurselor Umane.
  • Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Politica de dezvoltare rurală