Autorităţi locale

  • Dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiei dumneavoastră, pentru implementarea noilor responsabilităţi care decurg din procesul de descentralizare sau  prin identificarea unor noi nevoi la nivel local.
  • Elaborarea planurilor integrate de dezvoltare locală.